Nové dotace z evropských zdrojů

Příjem žádostí do 3. kola kotlíkových dotací startuje na podzim 2019 a přináší řadu změn oproti výzvě první. Na stránkách jsme nachystali podrobná pravidla pro 3. kolo ve speciální rubrice Kotlíková dotace. V nových podmínkách pro 2. a 3. kolo kotlíkových dotací se zúžila možnost příspěvku o nejméně ekologické zdroje vytápění. Z podpory vypadly automatické kotle spalující výhradně uhlí a také kotle s ruční dodávkou paliva, z nichž jedním palivem je uhlí.
Došlo i ke zjednodušení dotačních podmínek. Nově se již po žadatelích nevyžaduje prokazování energetické třídy domu. Odpadá tím i povinnost provádět tzv. mikro-energetická opatření.

dotacedotazypodporované krajepodporované výrobkybrötje cosmosol

Máme pro vás kvalitní a úsporné výrobky, které splňují podmínky pro čerpání nových dotací. Operační program Životní prostředí (OPŽP) navazuje na dotace z minulých let a nabízí v letech 2014–2020 z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj téměř 2,637 miliardy EUR. Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí v České republice.

Nová zelená úsporám (NZÚ) pro rodinné domy opět startuje a výzva poběží až do roku 2021. Domácnosti si sáhnou až na 27 miliard korun! Zásadní novinkou dotací NZÚ je dlouhodobá kontinuální forma výzvy v rámci které je možné čerpat podporu pohodlněji a jednodušeji.