Odborný posudek

Ke každé žádosti o podporu se vždy přikládá odborný posudek ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., resp. čl. 4 odst. 2 Směrnice MŽP č. 4/2015, jehož hlavní součástí je zjednodušená projektová dokumentace a stanovení sledovaných indikátorů.

Odborný posudek slouží jako podklad pro určení maximální výše dotace a musí z něj být patrný rozsah a způsob provedení podporovaného opatření a také skutečnost, že toto opatření splňuje podmínky pro získání dotace.

Odborný posudek pro jednodušší systémy, které využívají pouze srážkovou vodu pro zálivku zahrady anebo splachování toalet (aktivity 1.5.B.1 a 1.5.B.2), může zpracovat dodavatel systému či realizační firma.

Podívejte se na příklad odborného posudku.

U složitějších systémů, kde je využívána přečištěná odpadní voda (1.5.C.1 a 1.5.C.2), musí být odborný posudek potvrzen autorizovanou osobou podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to v příslušném oboru autorizace dle typu podporovaného opatření.

Doporučená struktura odborného posudku ke stažení na stránkách dotačního programu.