Prioritní oblasti

Podpora v rámci kotlíkové dotace může být navýšena v případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla Střednědobou strategií (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR označena jako prioritní oblasti (dle map klouzavých pětiletých průměrů 2007-2011 sestavených ČHMŮ překročen alespoň jeden emisní limit), bude výše podpory navýšena o 5%, viz mapový podklad.

Dotace info

Podrobný seznam obcí spadajících do tohoto bonusu naleznete v sekci Dokumenty ke stažení.