Kotlíková dotace podporovaná z evropských zdrojů

Nová kotlíková dotace Ministerstva životního prostředí, vyhlášená výzvou na výměnu zastaralých kotlů v domácnostech za nové, má za cíl zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech. Kotlíková dotace MŽP má za cíl vyměnit 80 tisíc starých kotlů s ručním přikládáním, které výrazným způsobem znečišťují ovzduší v ČR, za nové nízkoemisní zdroje.

O peníze z Operačního programu Životní prostředí, konkrétně jeho 2. Prioritní osy, zažádají kraje a ty je následně rozdělí mezi domácnosti. Alokace první takzvané kotlíkové výzvy činí 3 miliardy korun a jednotlivé kraje musí o dotaci pro občany zažádat do 30. září 2015. V následujících letech bude prostřednictvím krajů přerozdělena další kotlíková dotace 6 miliard korun.

PŘÍJEMCI PODPORY KOTLÍKOVÁ DOTACE
KDE BUDE MOŽNÉ ŽÁDAT O PODPORU
PŘEDMĚT PODPORY KOTLÍKOVÁ DOTACE
VÝŠE PODPORY KOTLÍKOVÁ DOTACE A UZNATELNÉ NÁKLADY
CO PODPORA KOTLÍKOVÁ DOTACE NEUZNÁVÁ
MIKRO ENERGETICKÁ OPATŘENÍ
SMLUVNÍ PARTNER PRO MIKROENERGETICKÁ POSOUZENÍ A PENB - ENEXA PROJEKT S.R.O.
SMLUVNÍ PARTNER PRO MIKROENERGETICKÁ POSOUZENÍ A PENB - WELLNETDESIGN S.R.O.
POVINNÉ DOKLADY K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O KOTLÍKOVÉ DOTACE
STATISTIKA VYŘÍZENÝCH POSOUZENÍ
Odhaduje se, že kotlíková dotace by měla být nabídnuta fyzickým osobám
na podzim letošního roku (2015) nebo začátkem roku 2016
,

kdy by mohly vyhlásit kraje, které osloví kotlíková dotace, výzvy pro konečné žadatele.