Kotlíková dotace podporovaná z evropských zdrojů

Nová kotlíková dotace Ministerstva životního prostředí, vyhlášená výzvou na výměnu zastaralých kotlů v domácnostech za nové, má za cíl zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech. Kotlíková dotace MŽP má za cíl vyměnit 80 tisíc starých kotlů s ručním přikládáním, které výrazným způsobem znečišťují ovzduší v ČR, za nové nízkoemisní zdroje.

O peníze z Operačního programu Životní prostředí, konkrétně jeho 3. Prioritní osy, zažádají kraje a ty je následně rozdělí mezi domácnosti. Alokace první takzvané kotlíkové výzvy činila 3 miliardy korun.

Na podzim 2019 je vypsáno poslední třetí kolo Kotlíkové dotace. Alokace činí téměř 3,5 miliardy korun.

Dotace jsou určeny pro fyzické osoby a rodinné domy, které budou chtít vyměnit své kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za:
• tepelné čerpadlo
• kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva)
• kotel na biomasu (ruční dodávka paliva)
• plynový kondenzační kotel
Další informace k 3. vlně kotlíkových dotací naleznete oficiálních stránkách Otevřít »
PŘÍJEMCI PODPORY KOTLÍKOVÁ DOTACE
KDE BUDE MOŽNÉ ŽÁDAT O PODPORU
NA CO JE PODPORA KOTLÍKOVÉ DOTACE URČENA
VÝŠE PODPORY KOTLÍKOVÁ DOTACE A UZNATELNÉ NÁKLADY
CO PODPORA KOTLÍKOVÁ DOTACE NEUZNÁVÁ
MIKRO ENERGETICKÁ OPATŘENÍ
POVINNÉ DOKLADY K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O KOTLÍKOVÉ DOTACE