Kotlíková dotace podporovaná z evropských zdrojů

Nová kotlíková dotace Ministerstva životního prostředí, vyhlášená výzvou na výměnu zastaralých kotlů v domácnostech za nové, má za cíl zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech. Kotlíková dotace MŽP má za cíl vyměnit 80 tisíc starých kotlů s ručním přikládáním, které výrazným způsobem znečišťují ovzduší v ČR, za nové nízkoemisní zdroje.

O peníze z Operačního programu Životní prostředí, konkrétně jeho 2. Prioritní osy, zažádají kraje a ty je následně rozdělí mezi domácnosti. Alokace první takzvané kotlíkové výzvy činila 3 miliardy korun. V následujících letech bude prostřednictvím krajů přerozdělena další kotlíková dotace 6 miliard korun.

Od podzimu 2017 je vypsáno druhé kolo Kotlíkové dotace. Alokace činí téměř 3,5 miliardy korun. V tomto druhém kole Kotlíkové dotace má být vyměněno až 35 tisíc zdrojů tepla.

PŘÍJEMCI PODPORY KOTLÍKOVÁ DOTACE
KDE BUDE MOŽNÉ ŽÁDAT O PODPORU
NA CO JE PODPORA KOTLÍKOVÉ DOTACE URČENA
VÝŠE PODPORY KOTLÍKOVÁ DOTACE A UZNATELNÉ NÁKLADY
CO PODPORA KOTLÍKOVÁ DOTACE NEUZNÁVÁ
MIKRO ENERGETICKÁ OPATŘENÍ
POVINNÉ DOKLADY K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O KOTLÍKOVÉ DOTACE