Výzva pro rodinné domy

Dne 22. 10. 2015 byla odstartována kontinuální výzva podprogramu Nová zelená úsporám pro rodinné domy, která poběží až do roku 2021. Nová 3. výzva nabídne domácnostem až 27 miliard korun. Zásadní novinkou programu Nová zelená úsporám je právě tato dlouhodobá výzva, která se od běžné výzvy liší tím, že není omezena na několik měsíců, ale potrvá až do konce programu, tedy do roku 2021.

Aktuálně je určena majitelům rodinných domů, kteří chtějí získat dotaci na výměnu oken, dveří, zateplení domu, výměnu elektrického zdroje tepla za tepelné čerpadlo či solární systémy. Podporuje i výstavbu domů s velmi nízkou energetickou náročností. Stejně jako v minulých výzvách platí, že výše dotace se odvíjí od dosažených energetických úspor a ve výsledku může uhradit až 50% celkových výdajů.

Současně přináší několik změn, které se týkají zejména výměny neekologických zdrojů vytápění. Na ty lze získat výhodnější podporu přímo z tzv. kotlíkových dotací Operačního programu Životní prostředí, a proto byla tato opatření v programu NZÚ omezena. I tak ale stále výzva NZÚ podporuje výměnu elektrických zdrojů za účinná tepelná čerpadla, instalace termických a nově i fotovoltaických solárních systémů a instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla.

  • Kontinuální výzva – není omezena lhůtou pro podání žádosti o dotaci, ale dobou trvání programu Nová zelená úsporám, tedy datem 31. 12. 2021.
  • Žádosti, pro které nebudou v době jejich podání aktuálně volné finanční prostředky, budou zařazeny do zásobníku žádostí, ze kterého budou postupně přesouvány do řádné administrace, tak jak budou postupovat výnosy z prodeje emisních povolenek. MŽP bude průběžně informovat veřejnost o dostupných prostředcích a stavu programu.
  • Výzva nově nabízí příspěvek na solární fotovoltaické systémy a na samostatnou instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla.
  • Možnost kombinace výzva programu Nová zelená úsporám a tzv. kotlíkových dotací podporovaných v rámci Operačního programu Životní prostředí.
  • Výše dotace až 50% z celkových způsobilých výdajů, max. výše podpory 5 mil. Kč.
  • Rychlá administrace – 3 týdny na schválení žádosti, 3 týdny na kontrolu dokumentace a výpočet výše dotace, 3 týdny na vyplacení dotace.
  • Méně papírování – méně povinných dokladů a ověřených kopií.
  • Realizace podporovaných opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýhodněna zvýšením dotačních částek o 10% (zvýhodnění se nevztahuje na dotaci na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru).
  • Žádosti budou moci žadatelé elektronicky podávat od 22. října 2015 od 10:00 hodin.
  • Kompletní podmínky najdou žadatelé od 21. října 2015 na stránkách www.novazelenausporam.cz