Výzva pro rodinné domy

Dne 22. 10. 2015 byla odstartována kontinuální výzva podprogramu Nová zelená úsporám pro rodinné domy, která poběží až do roku 2021. Nová 3. výzva nabídne domácnostem až 27 miliard korun. Zásadní novinkou programu Nová zelená úsporám je právě tato dlouhodobá výzva, která se od běžné výzvy liší tím, že není omezena na několik měsíců, ale potrvá až do konce programu, tedy do roku 2021.

Aktuálně je určena majitelům rodinných domů, kteří chtějí získat dotaci na výměnu oken, dveří, zateplení domu, výměnu elektrického zdroje tepla za tepelné čerpadlo či solární systémy. Podporuje i výstavbu domů s velmi nízkou energetickou náročností. Stejně jako v minulých výzvách platí, že výše dotace se odvíjí od dosažených energetických úspor a ve výsledku může uhradit až 50% celkových výdajů.

Současně přináší několik změn, které se týkají zejména výměny neekologických zdrojů vytápění. Na ty lze získat výhodnější podporu přímo z tzv. kotlíkových dotací Operačního programu Životní prostředí, a proto byla tato opatření v programu NZÚ omezena. I tak ale stále výzva NZÚ podporuje výměnu elektrických zdrojů za účinná tepelná čerpadla, instalace termických a nově i fotovoltaických solárních systémů a instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla.

KONTINUÁLNÍ VÝZVA V KOSTCE
Hlavní změny v NZU – 3. výzva pro rodinné domy »