Podporované výrobky z dotace na kotle a NZÚ

V rámci Prioritního cíle 2.1 budou dotace na kotle poskytovány na výměnu starých zdrojů tepla na tuhá paliva s ručním přikládáním za následující technologie:

  • automatické kotle na pelety
  • zplyňovací kotle na kusové dřevo
  • tepelné čerpadla
  • solární panely v kombinaci s některým z ostatních zdrojů pro dotace na kotle (vhodné i pro NZÚ)
  • instalace dodatečných zařízení (např. filtr) ke snížení emisí znečišťujících látek
  • technická opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti rodinného domu
    pro splnění dotace na kotel (tzv. „mikro“ energetická opatření)
dotace na kotle

BRÖTJE TEPELNÁ TECHNIKA


cosmosol

COSMOSOL SOLÁRNÍ TECHNIKA


dešťovka

DEŠŤOVKA – DOPORUČENÉ PRODUKTY


SEZNAM
VÝROBKŮ A TECHNOLOGIÍ
V seznamu můžete vyhledávat konkrétní výrobky dle jejich názvů či typového označení, SVT kódu nebo výrobce, případně dle parametrů.

APLIKACE SLOUŽÍ K VYHLEDÁVÁNÍ