Pravidla pro fyzické osoby

PŘÍJEMCI PODPORY KOTLÍKOVÁ DOTACE

Příjemci podpory kotlíková dotace

Kotlíková dotace na výměnu starých kotlů na pevná paliva v rodinných domech bude poskytována prostřednictvím projektů jednotlivých krajů, které budou příjemci podpory kotlíková dotace z OPŽP 2014–2020. V gesci krajů pak bude kotlíková dotace přidělována konečným uživatelům – fyzickým osobám.

Kotlíkové dotace jsou určeny pro fyzické osoby – vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů na území Moravskoslezského kraje, které jsou převážně vytápěny kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. třídy, napojeným na otopnou soustavu a komínové těleso.

Za rodinný dům je pro účely dotace považován také bytový dům maximálně se 3 bytovými jednotkami a obytná část zemědělské usedlosti, která splňuje definici pro byt.

KDE BUDE MOŽNÉ ŽÁDAT O PODPORU
NA CO JE PODPORA KOTLÍKOVÉ DOTACE URČENA
VÝŠE PODPORY KOTLÍKOVÁ DOTACE A UZNATELNÉ NÁKLADY
CO PODPORA KOTLÍKOVÁ DOTACE NEUZNÁVÁ
MIKRO ENERGETICKÁ OPATŘENÍ
POVINNÉ DOKLADY K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O KOTLÍKOVÉ DOTACE