Varianty podpory

Kalkulačku pro výpočet výše dotace naleznete na stránkách www.dotacedestovka.cz u jednotlivých variant.