Seznam suchých obcí

Na stránkách Státního fondu životního prostředí je ke stažení Seznam prověřených obcí. Je průběžně aktualizován a slouží jako vodítko pro určení, zda obec spadá do suché oblasti. Pokud svoji obec v seznamu nenajdete, doporučujeme ověřit tuto skutečnost na obecním úřadu, a doložit ji k žádosti individuálně, třeba potvrzením od starosty nebo odkazem na jiné zveřejněné závazné dokumenty.

V případě, že vaše obec je v seznamu prověřených obcí na webových stránkách programu uvedena, nemusíte již tuto skutečnost Fondu dokládat.