Často kladené otázky


Pro koho je program Dešťovka určen?
Kde všude mohu žádat o dotaci na systém akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady bez napojení na rozvody v domě. Co mám v tomto případě doložit?
Nabízená řešení jsou velmi drahá, vyplatí se to vůbec?
Proč nepodporujete i menší nádrže, např. sudy pod okapy?
Od kdy si mohu podat žádost?
Jakým způsobem si mohu podat žádost? Nemám čas stát někde ve frontě.
Nemám možnost si podat elektronickou žádost, jak mám postupovat?
Musím žádost vyřizovat osobně nebo mohu nechat vyřízení dotace na dodavatelské firmě?
Jaká je časová způsobilost výdajů? Mohu si pořídit např. akumulační nádrž ještě před podáním žádosti?
V únoru 2017 jsem si koupil nádrž na dešťovou vodu, v červnu 2017 jsem ji teprve zabudoval pod zem a celý systém zprovoznil, mohu získat dotaci?
Mohu si pomocné práce, například zemní práce nebo obsypání nádrže, realizovat svépomocí?
Za jak dlouho musím projekt dokončit?
Kdy dostanu dotaci? Nabízíte i předfinancování?
Mohu si podat žádost o dotaci na systém u rozestavěného domu ještě před úředním schválením k užívání (tj. před kolaudací či souhlasem s užíváním stavby)?
Jaká je udržitelnost projektu, kdy musím systém řádně provozovat.
V březnu 2017 jsem dostavěl nový rodinný dům, mám ho uvažovat jako stávající nebo jako novostavbu?
Pokud budu srážkovou vodou splachovat toalety, musím provozovateli kanalizace za odvedení této vody platit stočné?
Existují povinné seznamy certifikovaných výrobků nebo dodavatelů?
Mohu získat dotaci na dům zkolaudovaný jako budova k rodinné rekreaci, kde mám nahlášen trvalý pobyt?
Bojím se, že se vyřizování žádosti protáhne.
V online kalkulačce na webu www.dotacedestovka.cz se mi v kolonce „Posouzení návrhu“ zobrazuje „Malá spotřeba srážkové vody“ nebo „Nedostatek srážkové vody“, mohu přesto získat dotaci? Krátí se dotace v takovém případě?
Je možné mezi způsobilé výdaje zařadit také výdaje na nákup nových okapů a svodů včetně jejich uchycení do fasády?

Kde zjistím, jak velkou akumulační nádrž musím použít pro získání dotace?
Ve výpočtu mi vyšla požadovaná velikost nádrže 4 m3, rád bych však instaloval větší, je to možné?
Musím pro akumulaci srážkové vody používat jen podzemní nádrže?
Mohu pro akumulaci srážkové vody využít již nepoužívanou žumpu? Jak je to v takovém případě s dotací a se způsobilými výdaji?
Mohu pro akumulaci srážkové vody využít např. i soustavu plastových IBC kontejnerů?
Mám řadový rodinný dům v uliční zástavbě, kde nemohu využít srážkovou vodu z části střechy orientované do ulice. V podmínkách jsem se dočetl, že podporovány jsou jen systémy zajišťující odvodnění 100 % střechy, mám šanci získat dotaci?
Mohu do akumulační nádrže svést vodu i z dalších ploch - např. ze stodoly, zahradního altánu či garáže?
Mohu umístit nádrže na srážkovou vodu např. do stodoly nebo nevyužívané garáže?
Na sousedním pozemku stojí stodola, ze které bych rád sváděl srážkovou vodu do mých akumulačních nádrží. Se sousedem jsem vše domluvil a on souhlasí. Mohu tuto plochu zahrnout do výpočtu dotace?
Mám rodinný dům s plochou střechou, kde je stávající svod veden středem domu, technicky tak není možné využít srážkovou vodu přímo z plochy střechy rodinného domu. Avšak vedle stojí stodola, která má plochu střechy větší a mohl bych ji tak využít pro zachytávání srážkové vody s následným využitím v rodinném domě. Mohu získat dotaci?
Jsou nějaká omezení, pokud chci využít přečištěnou odpadní vodu na zálivku zahrady?
Chtěl bych využít systém využívající srážkovou vodu pro splachování toalet, v domě mám tři toalety, kolik jich musím k systému připojit?
Co je to koeficient účinnosti filtru ff, a kde ho najdu?
Rád bych stávající toalety splachované pitnou vodou nahradil za kompostovací či separační toaletu? Srážkovou či přečištěnou odpadní vodu bych následně využil pouze pro zálivku. Je možné takový systém podpořit?
Chystám se instalovat systém na využití srážkové a přečištěné šedé vody, musím instalovat dvě různé akumulační nádrže?
U našeho rodinného domu řešíme náhradu nevyhovujícího septiku za domovní čistírnu odpadních vod (DČOV). Pokud se rozhodneme využívat přečištěnou odpadní vodu pro splachování toalet či zálivku je možné získat podporu i na domovní čistírnu odpadních vod?
Máme instalovány měděné okapy a svody, mohu využít zachycenou vodu k zálivce?

Jaké dokumenty budou potřebovat při podání žádosti?
Co je to odborný posudek a kde ho seženu?
Co budu potřebovat při doložení realizace?