Dokumenty

V této sekci naleznete odkazy na potřebné dokumenty k Operačnímu programu Životní prostředí (vydané SFŽP). Dále pak podmínky ke kotlíkovým dotacím a ostatní dokumenty a články uveřejněné na internetu.

dokumenty
KOTLÍKOVÁ DOTACE - DOKUMENTY KE STAŽENÍ
NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM - DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014–2020

Představují základní dokument, který obsahuje veškerá pravidla a pokyny pro potenciální žadatele i pro příjemce podpory týkající se možnosti předložení žádosti. Jsou zde přehledy typů podporovaných aktivit, přehled povinných příloh žádosti, podmínek přijatelnosti projektů, výše podpory včetně specifik režimů veřejné podpory, procesu výběru projektů. Získáte zde informace o jejich financování, kontrolách, monitorování a dalších souvisejících procesů administrace a další dokumenty v rámci OPŽP.

Obecně závazné dokumenty k OPŽP

sdružují všechny programové dokumenty včetně vydaných příloh.

Specifické dokumenty pro 16. výzvu

obsahuje dokumenty zveřejněné v rámci 16. výzvy vyhlášené pro prioritní osu 2. Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech.

Seznamu výrobků a technologií

vedený Státním fondem životního prostředí České republiky obsahující Výčet podporovaných zařízení, na které může být uplatněna kotlíková dotace.

Seznam energetických specialistů

zveřejněný na webových stránkách MPO sdružuje energetické specialisty z jednotlivých krajů, kteří vám doporučí vhodné tzv. mikroenergetické opatření, které povede ke snížení tepelné potřeby budovy.

Seznam prioritních oblastí

sdružuje všechny obce, ve kterých byl dle map klouzavých pětiletých průměrů 2007–2011 sestavených ČHMŮ překročen alespoň jeden emisní limit, a výše podpory v rámci kotlíkové dotace zde bude navýšena o 5%.

Směrnice o Ekodesignu pro kotle a kamna na tuhá paliva

článek – zdroj: Tzb-info.cz

Co musí splnit nový kotel na tuhá paliva po roce 2020?

článek – zdroj: Tzb-info.cz

Vážení zákazníci GC skupiny, nabízíme Vám možnost získat profesní kvalifikaci nutnou pro uplatnění dotací v rámci programu Nová zelená úsporám.