Dokumenty

V této sekci naleznete odkazy na potřebné dokumenty k Operačnímu programu Životní prostředí (vydané SFŽP). Dále pak podmínky ke kotlíkovým dotacím a ostatní dokumenty a články uveřejněné na internetu.

evropská unie fondy
Obecně závazné dokumenty k OPŽP
sdružují všechny programové dokumenty včetně vydaných příloh.

Seznam výrobků a technologií
vedený Státním fondem životního prostředí České republiky obsahující výčet zařízení, na které může být uplatněna kotlíková dotace.

Seznam energetických specialistů
zveřejněný na webových stránkách MPO sdružuje energetické specialisty z jednotlivých krajů, kteří vám doporučí vhodné tzv. mikroenergetické opatření, které povede ke snížení tepelné potřeby budovy.

Seznam prioritních oblastí
sdružuje všechny obce, ve kterých byl dle map klouzavých pětiletých průměrů 2007–2011 sestavených ČHMŮ překročen alespoň jeden emisní limit, a výše podpory v rámci kotlíkové dotace zde bude navýšena o 5%.

Směrnice o Ekodesignu pro kotle a kamna na tuhá paliva
článek – zdroj: Tzb-info.cz.

Co musí splnit nový kotel na tuhá paliva po roce 2020?
článek – zdroj: Tzb-info.cz.

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014-2020

HLAVNÍ ZMĚNY V NZÚ 3. VÝZVY

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE NZÚ 3. VÝZVY

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA 3. VÝZVY

SMĚRNICE MŽP č. 2/2015

NOVINY NZÚ 3. VÝZVY