O program NZU

Program Zelená úsporám byl vyhlášen poprvé v roce 2009 a v rámci rodinných a bytových domů bylo již žadatelům proplaceno 74 024 žádostí v celkové hodnotě přes 20 miliard korun. Program NZU Ministerstva životního prostředí, administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR, podporuje energeticky úsporné rekonstrukce rodinných domů, bytových domů, výměnu nevyhovujících zdrojů na vytápění a využívání obnovitelných zdrojů energie.

VÍCE O PROGRAMU NZU

Další peníze na dotace v rámci NZU

Peníze na úsporná energetická opatření byly v předešlé výzvě NZU vyčerpány během dvou měsíců. Za tu dobu bylo přijato 4 724 žádostí za více než jednu miliardu korun. V zásobníku zůstalo 226 projektů za 56 milionů korun, o jejichž případné podpoře rozhodl ministr navýšením alokace předchozí výzvy. Tato čísla nejlépe svědčí o úspěchu programu a také o tom, že byl program v loňském roce nastaven správně. Letos byla vyhlášena nová kontinuální výzva pro rodinné domy, která poběží až do roku 2021 a domácnosti si při ní sáhnou na dalších 27 miliard korun.