Alokace pro kraje

Výše procentuálního podílu alokace se v daném kraji odvíjí od počtu kotlů k výměně se zohledněním kvality ovzduší v dotčeném území. Minimální procentuální podíl alokace v dané výzvě a minimální počet realizovaných projektů (výměna kotle na pevná paliva), je pro jednotlivé kraje uveden v následující tabulce:

Kraj Alokovaná částka (Kč) Počet odhadovaných výměn zdrojů
Praha 23 700 000 247
Středočeský 517 800 000 5 390
Jihočeský 303 000 000 3 155
Plzeňský 231 600 000 2 412
Karlovarský 67 200 000 700
Ústecký 161 700 000 1 683
Liberecký 140 400 000 1 462
Královéhradecký 200 100 000 2 085
Pardubický 177 900 000 1 852
Vysočina 238 800 000 2 486
Jihomoravský 135 600 000 1 412
Olomoucký 172 200 000 1 793
Zlínský 160 500 000 1 671
Moravskoslezský 891 500 000 8 654
Celkem 3 422 mil. Kč 35 002

V případě, že bude kraj schopen na realizaci projektu rozdělit více prostředků, tj. podpořit více projektů, a to zvláště s ohledem na počty výměn výše, bude možno minimální alokaci navýšit, a to jak pro jednotlivé kraje, tak na výzvu celkem. Navýšení alokace pro jednotlivé kraje bude možné i v případě, že některý z krajů neprojeví zájem projekt ze specifického cíle 2.1 realizovat.

Do konce programového období (2020) musí dojít minimálně k 80 000 výměnám.