Podpora bude poskytována v následujících oblastech:

  1. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (tzn. zateplování a výměna oken a dveří)
  2. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností (tzv. pasivních domů)
  3. Efektivní využití zdrojů energie (zdroje tepla, tzn. kotle nebo krbová kamna na biomasu, plynové kondenzační kotle, tepelná čerpadla, termické solární systémy, systémy nuceného větrání se zpětným získáváním tepla)