Listinnou podobu žádosti včetně jejích příloh je nutné doručit na některé z krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí ČR ve lhůtě do 5 kalendářních dní ode dne jejího elektronického podání (tzn. evidence žádosti). Pokud poslední den lhůty připadá na sobotu, neděli nebo svátek, lhůta se prodlužuje na nejbližší pracovní den. Rozhodující je den podání na poštu (datum na razítku).