Listinnou podobu žádosti spolu s povinnými přílohami je potřeba doručit (osobně nebo doporučeně poštou) na jedno z krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR). Obálka musí být označena číslem žádosti a heslem „NZÚ – Žádost o podporu“.Seznam kontaktů na krajská pracoviště najdete na stránkách SFŽP ČR v sekci Krajská pracoviště.