Požádat o podporu je možné elektronicky, a to prostřednictvím online formuláře přístupného na internetových stránkách Programu www.novazelenausporam.cz. Je zajištěna také možnost podání žádosti na krajských pracovištích SFŽP ČR pro žadatele, kteří nemají k dispozici počítač nebo se při vyplňování online formuláře setkali s nějakým problémem. Žádat o podporu bude možné v různých fázích realizace projektu (před začátkem, v průběhu či po dokončení realizace opatření).