V minulé výzvě byla podmíněna výměna kotle realizací tzv. mikro opatření v rámci snížení energetické náročnosti domu, jestliže neměl dům klasifikační třídu energetické náročnosti budovy min. „C“ nebo nebyla podána žádost do programu Nová zelená úsporám (NZÚ). V této výzvě kotlíkových dotací nejsou žádná „mikro“ energetická opatření podporována. Budete-li však současně realizovat výměnu kotle z kotlíkových dotací a projekt v programu NZÚ získáte bonus dle podmínek programu NZÚ. Více informací najdete na adrese www.novazelenausporam.cz. Také Vám poradí na tel. 800 260 500 (infolinka NZÚ).