Vyřízení žádosti probíhá v několika následujících krocích kontroly a vyhodnocení než je samotná dotace vyplacena. Na základě nově nastaveného procesu administrace žádostí je umožněno rychlejší vyplacení dotace. U žádostí podaných po realizaci podporovaných opatření, u kterých nebudou zjištěny žádné nedostatky, můžete očekávat vyplacení dotace již do 9 týdnů od podání žádosti.