V samotné žádosti je potřeba pozorně vyplnit všechny povinné údaje a nezapomenout doložit všechny povinné přílohy (např. odborný posudek – projektovou dokumentaci a energetické hodnocení, krycí list technických parametrů, souhlasné prohlášení ostatních vlastníků/spoluvlastníků,…). Odborný posudek (projektovou dokumentaci a energetické hodnocení) je třeba doložit v požadovaném rozsahu dle Závazných pokynů. Důležité je také ohlídat soulad v hodnotách uvedených v krycím listu, projektové dokumentaci a energetickém hodnocení.