Poskytovatel dotace je povinen zkontrolovat 10% vzorek realizovaných instalací. Vzorek je stanoven metodou náhodného výběru, je tedy možné, že budete navštíven i vy. O kontrole budete informováni předem telefonicky a e-mailem, pracovníci krajského úřadu se Vám prokáží Pověřením ke kontrole a svými identifikačními kartami. Není možné, že Vás někdo z nás navštíví bez ohlášení, potom pozor, nejedná se o pracovníky krajského úřadu!